Cột đá chạm rồng

#1
Cột đá chạm rồng được sử dụng làm tiêu chuẩn trong các công trình lớn của triều đình, lăng tẩm của vua chúa xưa. Ngày nay, các mẫu cột đá chạm rồng được vận dụng khắp trong các công trình mang tính chất tâm linh như nhà thờ họ, khu lăng mộ,…
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top