Phần mềm quản lý gara ô tô (Nhận viết theo yêu cầu)

#1
Phần mềm quản lý gara ô tô Mekong Soft là giải pháp toàn diện cho các đơn vị kinh doanh, sửa chữa gara ô tô. Phần mềm đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý của một gara oto, từ khi xe mới vào xưởng, nhập và lưu trữ thông tin xe, khách hàng, đánh giá tình trạng xe, lập báo giá, sửa chữa, xuất nhập tồn vật tư, thanh toán, chăm sóc khách hàng, chăm sóc sau 72h, nhắc sinh nhật khách hàng, quản lý thu – chi, báo cáo tài chính, kế toán….

Giao diện phần mềm quản lý Gara ô tô Mekong Soft
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2FJmBzxqEMjv8VJR6_zcxTE79AbNnM9F9B2GM9k_1R4Vn8QkqT03Vkz-_ngnlB_t5rC4n0AprH2Qxns-wD3mgaLGXGvyW4-0YBhHyzuJPf3I0kNZ79XKgzA508m517Uufrgipyxe7m&hash=85bbb6b8c1d1526527b726c6287c0d81

Quản lý xe

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FUAgXk692E1MzBQ0dJ6aebQ5Z9TyKACrHC7TSEPTXvGyyk4ZEGtQyhPWaT632qPlM2X-sQhA56Wib3AONgICLrmzzgJep8tbhwL0EM8iPPS6melbrF4uHc8YP58bJ4wy_RvPfxpvs&hash=2bfb201c7de43ce6072e19b8d6d8bd94

Đánh giá tình trạng xe

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FwicB_6I8-LTxlfImMMBWF4j0L8_U4yBiey-OnfQoIBA_wLw75czhrfUdH5PL0AL6oIEgjC8_Kz1faeiWJ1BS8G0_y-dTcwOG2yBZ_7ExQybSci1GNQw7ReUbsKC0OdiF0DpgNBt3&hash=d3e1d4226a814d4c7143b2d0d94ba70a

Báo cáo tổng hợp hàng nhập

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FJOupBdPL3XgWgBy_TAsP4bNWti6yu7yqdwa5ADORvtO0u_Wyc9HomuZUp15O1XFAo8pqoDJ_z9967QKWnazp7Gje_OKLmOXRRt7o-klJi0VjuFbnq5NAeyT-k-LeBShfEaQH28qu&hash=4a3b7a09236b9640a2c569fba83df899

Báo cáo doanh thu sửa chữa theo ngày, tháng, quý, năm hoặc theo thời gian tùy chọn

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm kinh doanh, sửa chữa gara oto có thể tham khảo chi tiết tại đây: mekongsoft.com.vn

Liên hệ tư vấn và yêu cầu dùng thử: 1900571232
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top